Zarząd fundacji

Zarząd Fundacji Instytut Oświaty Zdrowotnej w Warszawie jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji:

  • kieruje całokształtem działalności Fundacji Instytut Oświaty Zdrowotnej,
  • działa na podstawie statutu
  • zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • za swoją pracę odpowiada przed Radą Fundacji

Skład Zarządu Fundacji

Prezes Zarządu
Dariusz Burc
e-mail: dariusz.burc@instytutoz.org
Vice Prezes Zarządu
Julita Ławkiedraj
e-mail: julita.lawkiedraj@instytutoz.org
Vice Prezes Zarządu
Anna Rowińska
e-mail: anna.rowinska@instytutoz.org