Status prawny

Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej działa na podstawie:
– Aktu Ustanowienia Fundacji z dnia 22.02.2013r. Repetytorium A nr. 462/2013
– Statutu Fundacji z dnia 11.03.2013r.
– Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
– Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873
Statut Fundacji
KRS Fundacji