Struktura Fundacji

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji – odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania nadzoru. Rada Fundacji pełni także funkcje inicjatywne związane z działalnością Fundacji oraz opiniodawcze.

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz innych celów statutowych Fundacji. Zarząd Fundacji zaprasza do Rady Naukowej wybitnych i uznanych ekspertów w wielu dziedzinach.

prof. dr hab. med. Adam Antczak
Przewodniczący Rady Naukowej
Dziekan Wydz. Lekarskiego w Łodzi, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, UM w Łodzi

 

 

Obraz1
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na UM  we Wrocławiu

 

 

Obraz38
prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

 

 

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 

 

zd_prof_nadzw_UM_we_Wroclawiu_dr_hab_med_Leszek_Szenborn
prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na UM  we Wrocławiu

 

 

no
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego UM

 

 

 

Obraz2
dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
p.o. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM im. Piastów Śšl. we Wrocł‚awiu

 

 

zd_prof_nadzw_IK_dr_hab_med_Andrzej_Ciszewski
prof. nadzw. IK, dr hab. med. Andrzej Ciszewski
Kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie

 

 

 

M_Wojcik
Marek Wójcik
Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *