Fundatorka

Halina Osińska Halina Szczepanek-Osińska

Założycielka i fundatorka Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej,

który stanowi rodzaj kontynuacji dzieła jej życia.

Od początku kariery zawodowej była związana ze służbą zdrowia i oświatą zdrowotną. Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim podjęła pracę w Departamencie Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia. Przez rok pracowała również w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się programami bezpieczeństwa i ochrony pracy realizowanych z funduszy zagranicznych. Zajmowała się opracowywaniem programów i projektów profilaktyki AIDS w ramach Krajowego Biura Koordynacyjnego AIDS. Po powrocie do Ministerstwa Zdrowia, pracując w Departamencie Zdrowia Publicznego, podjęła na szeroką skalę współpracę z zagranicznymi placówkami oświaty zdrowotnej. W 1993 roku powołała do życia Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej skupiające w głównej mierze byłych pracowników i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie całego kraju. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej obecnie posiada 35 Oddziałów Terenowych w całej Polsce, liczy około 600 członków, w tym około 35% stanowi personel stacji sanitarno-epidemiologicznych. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, wspólnie ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi realizuje szereg programów i projektów edukacyjnych, na które pozyskuje środki, a które spotykają się z uznaniem interesariuszy i wdzięcznością środowisk lokalnych.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego i rozstaniu się z Ministerstwem Zdrowia, rozpoczyna pracę w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego kierując działem programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach, zebraniach oraz kursach poświęconych oświacie zdrowotnej, między innymi w Sztokholmskim Karolinska Institute, Limburskim Uniwersytecie w Maastricht, Uniwersytecie w Wiedniu.
Wraz z prof. Leo Barićem wydała dwa podręczniki dla personelu medycznego: „Nowy model promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”, PTOZ, Warszawa 2010 i „Wbudowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku szpitalnym”, PTOZ, Warszawa, 2012.
W swojej pracy śp. Halina Szczepanek-Osińska przez kilka dekad wdrażała z sukcesami światowe wzorce ochrony zdrowia. Inicjowane i kierowane przez Nią niezliczone projekty i programy decydowały o obliczu polskiej oświaty zdrowotnej. Współpracowała ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na poprawę środowiska zdrowia – od starostów i organizacje pozarządowe po ministrów. Niestrudzenie tworzyła i nadzorowała programy edukacyjne, uczące Polaków jak dbać o swoje zdrowie. Zajmowała się profilaktyką chorób nowotworowych, grypy, zakażeń pneumokokowych, cukrzycą, uzależnieniami od nikotyny i narkotyków, AIDS oraz  wirusowym zapaleniem wątroby.
Do samego końca życia udzielała się społecznie. Była inicjatorką powstania Grupy Roboczej ds. Grypy, skupiającej wybitnych polskich naukowców i praktyków zwalczania grypy, której efektem działań było stworzenie propozycji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, kampanii na rzecz profilaktyki grypy i poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce. Wraz z pozostałymi ekspertami z Grupy Roboczej ds. Grypy zaangażowała najważniejsze instytucje zdrowia publicznego we wspólnym wysiłku edukowania społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z grypy i jej powikłań.
Do największych osiągnięć śp. Haliny Szczepanek-Osińska należy mobilizacja środowiska do podejmowania kreatywnych inicjatyw lokalnych na rzecz postaw prozdrowotnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *