O nas

Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej powstał z inicjatywy śp. Haliny Osińskiej.

Misja

Naszą misją jest inicjowanie, wspieranie i wdrażanie w Polsce działań edukacyjnych i profilaktycznych związanych z ochroną i promocją zdrowia we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami oraz ekspertami działającymi w trosce o poprawę zdrowia publicznego w kraju. Projekty, które inicjuje i realizuje Instytut służą kształtowaniu społecznej postawy współodpowiedzialności za profilaktykę, procesy leczenia i rehabilitacji.
Instytut realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie kampanii społecznych, organizowanie szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia, realizowanie projektów naukowych i naukowo-badawczych, upowszechnianie w środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie medycyny, profilaktyki i ochrony zdrowia, organizowanie sympozjów, konferencji naukowych i szkoleniowych.
Instytut skupia wokół siebie ludzi z pasją, a zwłaszcza przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych.
Więcej informacji o bieżącej działalności fundacji znajduje się w zakładce projekty.