Podejmij z nami współpracę

Nasza Fundacja organizuje projekty z zakresu edukacji, medycyny i zdrowia, do których zapraszamy zaprzyjaźnione Firmy i Sponsorów. Zaangażowanie się w nasze projekty to budowanie strategii wizerunkowej Państwa firmy z uwzględnieniem interesów społecznych: Podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Poprawiania standardu i jakości życia. Budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy. Wydatki tego rodzaju to inwestycja i źródło innowacji, które ma...
More